GRUNDLÆGGENDE KÆRLIGHED TIL ANDRE MENNESKER

Hvad er kernen i opskriften på god ledelse? Der er formodentlig ikke ét svar på hvordan man lykkes som leder.

Jeg er af den overbevisning, at ledelse handler om at føle grundlæggende kærlighed til andre mennesker.

Oprigtighed

Man kan tillære sig færdigheder, egenskaber og kompetencer. Kan man tillære sig følelser?

Følelser er vel noget der skal være tilstede. Noget man har eller noget man kan få ved at arbejde med sig selv på en bestemt måde. At man vil andre mennesker det godt, at man kan lide andre mennesker – det skal vises på oprigtigt facon gennem kropssprog og handlinger og ord. Man kan ikke “fake” det – og ord er, efter min erfaring, dét der fylder mindst.

Autentisk ledelse

Når der bliver talt om ledelse bliver ordet “autentisk” brugt i flæng. Måske med god grund?

At være autentisk er, at være sig selv. At have tilstrækkelig ro og mod til at stå ved den man er. At være ærlig. Ærlig overfor sig selv og overfor andre. Måden hvorpå en autentisk leder “handler” skaber respekt og gør, at medarbejdere ved hvor de har lederen. Dét skaber tryghed – og tryghed er afgørende for gode præstationer.

Passion

Mon passionerede mennesker er mere autentiske i deres handlinger end mennesker der har knap så stor en portion passion? Passionsledelse! Efter min mening, er det en anden af de vigtige faktorer der skal være tilstede for at præstere god ledelse. En god leder er dedikeret til sit job, til opgaven – og til alt hvad der hører til. Her bliver der gjort forskelle. Her er der respekt omkring lederen, omkring det personen gør – både det posititive og det negative. Det er der hvor resultaterne ikke primært er drevet af løn eller andet output. Der hvor der er gode værdier, de bedste intentioner og menneskelige ambitioner bag. Gode mennesker der vil andre det godt!

Den rette hylde

Man taler om at mennesker skal finde sin rette hylde. Man taler om når mennesker blomstrer. Jeg tror ikke der er én rette hylde, men derimod tale om flere situationer, hvori man kan befinde sig godt. Som en fisk i vandet. Der har man ro. Der er man passioneret. For at være en god leder skal man være på “en” rette hylde.

Hvad er en god leder i dine øjne?

2 Replies to “Succes med ledelse”

  1. Super indlæg!
    Jeg er meget enig i betragtninger omkring, at ledelse handler om grundlæggende kærlighed til andre mennesker; jeg så en TED Talk nu til morges fra Simon Sinek, der handler om, hvordan gode ledere får deres underordnede til at føle sig trygge:
    http://www.ted.com/talks/simon_sinek_why_good_leaders_make_you_feel_safe
    Det handler om at gå forrest med det gode eksempel og sætte de ansatte før sig selv. Derudover mener jeg også, at en god leder i høj grad skal have en vision som bliver solgt troværdigt videre til de underordnede.

  2. Tak Christoffer, for din kommentar og for at introducere mig til den TED talk. Gode pointer og meget fine billeder som Simon Sinek formår at sætte på. Jeg er enig i, at det er vigtigt at italesætte en klar vision. Tryghed sætter fri. Når hjernen er fri er der plads. Plads til kreativitet og plads til at udnytte det fulde potentiale. Børneopdragelse og ledelse går hånd i hånd. Kommunikation og kærligheden der udvises skal være ærlig og oprigtig. Måske kan man som leder bedømme sin egen succes ved at teste hvilke medarbejdere der ville være ‘følger’ i ordets moderne forstand aka ‘sociale medier’ ?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Regn den ud :) *