Som med mange andre ting i livet gælder det også for ledelse. Start med dig selv først. Selvledelse! For at kunne lede andre skal du kunne lede dig selv. Jeg fortæller her om 8 ting der er væsentlige for mig og min selvledelse. 100 pct. subjektivt – intet videnskabeligt.

1 – HVEM TAGER DU RÅD FRA

Et råd kan både være godt og dårligt. Evnen til at gennemskue hvem jeg skal tage råd fra er vigtig for mig. Jeg lægger vægt på, at de personer som jeg tager råd fra kender mig godt. Jeg forsøger at analysere om de tager udgangspunkt i mig eller dem selv, når de giver råd. Det er essentielt for mig, at være autentisk i det jeg gør. Det er naturligvis forskelligt hvilke ting jeg prioriterer, alt efter rådets karakter. Siden jeg er blevet mere opmærksom på at vælge bevidst hvem jeg tager råd fra, føler jeg mig skærpet på området og jeg er overbevist om, at der er mindre risiko for dårlige beslutninger. Det skal ikke forstås sådan, at råd skal komme fra mennesker der er enige med mig eller ikke udfordrer mig – tværtimod.

2 – HVER TING TIL SIN TID

Jeg får mange flere idéer end dem jeg kan nå at føre ud i livet. I kampen for de rigtige prioriteringer og for at se positivt på den udfordring, tænker jeg “hver ting til sin tid”. På den måde kan jeg parkere de idéer som ikke skal prioriteres nu. Det uanset om det er idéer der helt sikkert skal realiseres en dag eller om det er idéer der skal parkeres og måske dø sammen med mig. Det øger min evne til at nyde processen og undgå at jeg bliver ramt af “jeg vil nå det hele på den halve tid” syndromet.

3 – FEJRE SUCCESER

Positivitet og optimisme er et must i mit liv. Evnen til at fokusere mere på det der lykkedes end det der ikke gør. Det er vigtigt at fejre succeser. Både egne og andres. At fodre den positive livsindstilling og sulte den negative er vigtigt for at min selvledelse lykkes.

4 – INTUITION

De gange i mit liv hvor jeg har overhørt eller negligeret en mavefornemmelse, har jeg i bagklogskabens klare lys erfaret, at det var dumt. At turde lytte til intuitionen og følge den, er for mig blevet lige så acceptabelt som at træffe beslutninger ud fra videnskab og statistik.

5 – MENNESKER OMKRING

Bevidstheden om hvor høj grad mennesker omkring påvirker evnen og muligheden for at nå de små og store mål i livet er øget hos mig. Min mavefornemmelse siger mig, at den rejse fortsætter – at det betyder endnu mere end jeg tænker for nuværende. En udskillelses proces er igang hos mig, ved bevidst at vælge hvilke mennesker der skal have en plads og hvorfor de skal have en plads. Jeg har altså besluttet, at det ikke altid er tilfældighederne der skal have lov at styre det.

6 – ÅBENHED

Åbenhed er tillid. Den tillid man udviser ved at turde at være åben, medvirker i høj grad til, at andre mennesker får lyst og mod til at hjælpe. Uanset om det gælder åbenhed omkring personlige ting eller forretningsmæssige ting. Det vil også øge andre menneskers mod til at være ærlige og deres evne til at se hvilken hjælp der rent faktisk kan bidrage.

7 – PERIODEMÅL

TTT Ting tager tid. Siden 2010 har jeg sat mig halvårlige mål. Det har været mål om personlige udvikling, idéer der er blevet realiseret og arbejdsmæssige mål. Nogle gange har jeg ændret på målene undervejs, andre gange mindsket eller udvidet tidshorisonten. Det skal der være plads til. Oftest har jeg skrevet målene ned. Selvom målet kan ses langt ude i fremtiden har jeg erfaret, at det virker.

8 – ITALESÆTTE

Italesætte får ting til at ske. Uanset små eller store udviklingsting – ting der er igang med at ske eller ting der skal til at ske – gælder det, at italesættelse fremmer og fastholder processen. Ting bliver som man siger de bliver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Regn den ud :) *